Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

ONLINESHOP S.R.L. este inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/513/2004, având cod unic de înregistrare 16306031 şi sediul social în judeţul Neamţ, Piatra Neamţ, str. Olteniei, nr.26A.

Domeniul principal de activitate este:

 Cod CAEN 465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

Obiectul principal de activitate este:

Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

0111     Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

0113     Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.

0119     Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

0125     Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor.

0128     Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic.

0129     Cultivarea altor plante permanente.

0130     Cultivarea plantelor pentru înmultire.

0141     Creșterea bovinelor de lapte.

0142     Creșterea altor bovine.

0144     Creșterea cămilelor și a camelidelor.

0146     Creșterea porcinelor.

0147     Creșterea păsărilor.

0149     Creșterea altor animale.

0150     Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).

0161     Activități auxiliare pentru producția vegetală.

0162     Activități auxiliare pentru creșterea animalelor.

0163     Activități după recoltare.

0164     Pregătirea semințelor.

0210     Silvicultură și alte activități forestiere.

0220     Exploatarea forestiera

0230     Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.

0240     Activități de servicii anexe silviculturii.

0322     Acvacultura în ape dulci.

1013     Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).

1032     Fabricarea sucurilor de fructe si legume.

1039     Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a..

1052     Fabricarea înghețatei.

1061     Fabricarea produselor de morărit.

1071     Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.

1072     Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie.

1082     Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  și a produselor zaharoase.

1085     Fabricarea de mâncărururi preparate.

1089     Fabricarea altor produse alimentare n.c.a..

1091     Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

1101     Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.

1102     Fabricarea vinurilor din struguri.

1104     Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare.

1107     Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape  minerale și alte ape îmbuteliate.

1310     Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile.

1320     Producția de țesături.

1330     Finisarea materialelor textile.

1391     Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare.

1392     Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbracămintei și lenjeriei de corp).

1393     Fabricarea de covoare și mochete.

1396     Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile.

1399     Fabricarea altor articole textile n.c.a..

1411     Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele.

1412     Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru.

1413     Fabricarea altor articole de îmbracăminte (exclusiv lenjeria de corp).

1414     Fabricarea de articole de lenjerie de corp.

1419     Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a..

1420     Fabricarea articolelor din blană.

1431     Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie.

1439     Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte.

1511     Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor.

1512     Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament.

1520     Fabricarea încălțămintei.

1610     Tăierea și rindeluirea lemnului.

1621     Fabricarea de  furnire și a  panourilor din lemn.

1622     Fabricarea parchetului asamblat în panouri.

1623     Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie, pentru construcții.

1624     Fabricarea ambalajelor din lemn.

1629     Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite.

1721     Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.

1722     Fabricarea produselor de uz gospodaresc și sanitar, din hârtie sau carton.

1723     Fabricarea articolelor de papetărie.

1729     Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a..

1812     Alte activități de tipărire n.c.a..

1813     Servicii pregătitoare pentru pretiparire.

1814     Legătorie și servicii conexe.

1820     Reproducerea  înregistrărilor.

2051     Fabricarea explozivilor.

2211     Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor.

2219     Fabricarea altor produse din cauciuc.

2221     Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic.

2222     Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

2223     Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții.

2229     Fabricarea altor produse din material plastic.

2332     Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă.

2343     Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică.

2344     Fabricarea altor produse tehnice din ceramică.

2352     Fabricarea varului și ipsosului.

2362     Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții.

2369     Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos.

2370     Taierea, fasonarea și finisarea pietrei.

2433     Producția de profile obținute la rece.

2511     Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

2512     Fabricarea de uși și ferestre din metal.

2550     Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

2571     Fabricarea produselor de tăiat.

2572     Fabricarea articolelor de feronerie.

2573     Fabricarea uneltelor.

2593     Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri.

2599     Fabricarea altor articole din metal n.c.a..

2611     Fabricarea subansamblurilor electronice (module).

2620     Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

2630     Fabricarea echipamentelor de comunicații.

2640     Fabricarea produselor electronice de larg consum.

2651     Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.

2660     Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie.

2670     Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice.

2711     Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice.

2731     Fabricarea de cabluri cu fibră optică.

2732     Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice.

2733     Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice.

2740     Fabricarea de echipamente electrice de iluminat.

2790     Fabricarea altor echipamente electrice.

2811     Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule  și motociclete).

2812     Fabricarea de motoare hidraulice.

2813     Fabricarea de pompe și compresoare.

2823     Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice).

2829     Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a..

2841     Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului.

2849     Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a..

2892     Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții.

2899     Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a..

2931     Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

2932     Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

3011     Construcția de nave și structuri plutitoare.

3012     Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement.

3020     Fabricarea materialului rulant.

3030     Fabricarea de aeronave și nave spațiale.

3092     Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi.

3101     Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine.

3102     Fabricarea de mobilă pentru bucătării.

3109     Fabricarea de mobilă n.c.a..

3212     Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale și pietre prețioase.

3213     Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare.

3240     Fabricarea jocurilor și jucăriilor.

3250     Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice.

3291     Fabricarea măturilor și periilor.

3299     Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a..

3311     Repararea articolelor fabricate din metal.

3312     Repararea mașinilor.

3313     Repararea echipamentelor electronice și optice.

3314     Repararea echipamentelor electrice.

3315     Repararea și întretinerea navelor și bărcilor.

3316     Repararea și întretinerea aeronavelor și navelor spațiale.

3317     Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a..

3319     Repararea altor echipamente.

3320     Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

4120     Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4212     Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

4213     Construcția de poduri și tuneluri.

4221     Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

4222     Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.

4291     Constructii hidrotehnice.

4299     Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a..

4321     Lucrări de instalații electrice.

4322     Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.

4329     Alte lucrări de instalații pentru construcții.

4331     Lucrări de ipsoserie.

4332     Lucrări de tâmplărie și dulgherie.

4333     Lucrări de pardosire și placare a pereților.

4334     Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.

4339     Alte lucrări de finisare.

4391     Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.

4399     Alte lucrări speciale de construcții n.c.a..

4511     Comerț cu  autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone).

4519     Comerț cu  alte autovehicule.

4520     Întreținerea și repararea autovehiculelor.

4531     Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule.

4532     Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule.

4540     Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor.

4611     Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile  și cu semifabricate.

4612     Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.

4613     Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții.

4614     Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.

4615     Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierarie.

4616     Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele.

4617     Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.

4618     Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a..

4619     Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

4621     Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

4622     Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor.

4623     Comerț cu  ridicata al animalelor vii.

4624     Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate.

4631     Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.

4632     Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.

4633     Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.

4634     Comerț cu ridicata al băuturilor.

4635     Comerț cu ridicata al produselor din tutun.

4636     Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.

4637     Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente.

4638     Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.

4639     Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun.

4641     Comerț cu ridicata al produselor textile

4642     Comerț cu ridicata al îmbracămintei și încălțămintei.

4643     Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.

4644     Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere.

4645     Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646     Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4647     Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.

4648     Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor.

4649     Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.

4651     Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui.

4661     Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

4662     Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte.

4663     Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții.

4664     Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat.

4665     Comerț cu ridicata al mobilei de birou.

4666     Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou.

4669     Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.

4671     Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.

4672     Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.

4673     Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.

4674     Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire.

4675     Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4676     Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

4677     Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

4690     Comerț cu ridicata nespecializat.

4711     Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,  băuturi și tutun.

4719     Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

4721     Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.

4722     Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate.

4723     Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate.

4724     Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

4725     Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.

4726     Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.

4729     Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.

4730     Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.

4741     Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate.

4742     Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru  telecomunicații în magazine specializate.

4743     Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate.

4751     Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate.

4752     Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.

4753     Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.

4754     Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate.

4759     Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de  iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.

4761     Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate.

4762     Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate.

4763     Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate.

4764     Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate.

4765     Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate.

4771     Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate.

4772     Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4774     Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

4775     Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate.

4776     Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate.

4777     Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate.

4778     Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții)

4779     Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine.

4781     Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4782     Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4789     Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

4791     Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

4799     Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.

4931     Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

4932     Transporturi cu taxiuri.

4939     Alte transporturi terestre de călători n.c.a..

4941     Transporturi rutiere de mărfuri.

4942     Servicii de mutare.

5010     Transporturi maritime și costiere de pasageri.

5020     Transporturi maritime și costiere de marfă.

5030     Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare.

5040     Transportul de marfă pe căi navigabile interioare.

5110     Transporturi aeriene de pasageri.

5121     Transporturi aeriene de marfă.

5210     Depozitări.

5221     Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222     Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.

5224     Manipulări.

5229     Alte activități anexe transporturilor.

5320     Alte activități poștale și de curier.

5510     Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

5520     Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.

5590     Alte servicii de cazare.

5610     Restaurante.

5621     Activitati de alimentație (catering) pentru evenimente.

5629     Alte servicii de alimentație n.c.a..

5630     Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

5811     Activități de editare a cărților.

5812     Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare.

5813     Activități de editare a ziarelor.

5814     Activități de editare a revistelor și periodicelor.

5819     Alte activități de editare.

5821     Activități de editare a jocurilor de calculator.

5829     Activități de editare a altor produse software.

5911     Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

5912     Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

5913     Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.

5914     Proiecția de filme cinematografice.

5920     Activități de realizare a înregistrarilor audio și activități de editare muzicală.

6010     Activități de difuzare a programelor de radio.

6020     Activități de difuzare a programelor de televiziune.

6110     Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120     Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

6130     Activități de telecomunicații prin satelit.

6190     Alte activități de telecomunicații.

6201     Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

6202     Activități de consultanță în tehnologia informației.

6203     Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.

6209     Alte activități de servicii privind tehnologia informației.

6311     Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

6312     Activități ale portalurilor web.

6399     Alte activități de servicii informaționale n.c.a..

6420     Activități ale holdingurilor.

6810     Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

6820     Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

7010     Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.

7021     Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării.

7022     Activități de consultanță pentru afaceri și management.

7111     Activități de arhitectură.

7112     Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

7120     Activități de testari și analize tehnice.

7311     Activități ale agențiilor de publicitate.

7312     Servicii de reprezentare media.

7320     Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.

7410     Activități de design specializat.

7420     Activități fotografice.

7430     Activități de traducere scrisă și orală (interpreți).

7490     Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a..

7711     Activități de închiriere și  leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.

7721     Activități de închiriere și  leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv.

7722     Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri).

7729     Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodarești n.c.a..

7731     Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole.

7732     Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

7733     Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).

7735     Activități de închiriere si leasing cu mașini și echipamente de transport aerian.

7739     Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,  echipamente și bunuri tangibile n.c.a..

7740     Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare).

7810     Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă.

7911     Activități ale agențiilor turistice.

7912     Activități ale tur-operatorilor.

7990     Alte servicii de rezervare și asistență turistică.

8020     Activități de servicii privind sistemele de securizare.

8121     Activități generale de curățenie a clădirilor.

8122     Activități specializate de curățenie.

8129     Alte activități de curățenie.

8130     Activități de înteținere peisagistică.

8211     Activități combinate de secretariat.

8219     Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat.

8220     Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center).

8230     Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

8291     Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.

8299     Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a..

8551     Învătamânt în domeniul sportiv și recreațional.

8552     Învătamânt în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii).

8560     Activități de servicii suport pentru învătământ.

9001     Activități de interpretare artistică (spectacole).

  • Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole).

9003     Activități de creație artistică.

9321     Bâlciuri și parcuri de distracții.

9329     Alte activități recreative și distractive n.c.a..

9511     Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

9512     Repararea echipamentelor de comunicații.

9521     Repararea aparatelor electronice de uz casnic.

9522     Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină.

9523     Repararea încălțămintei și a articolelor din piele.

9524     Repararea mobilei și a furniturilor casnice.

9525     Repararea ceasurilor și a bijuteriilor.

9529     Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a..

9601     Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din  blană.

9602     Coafură și alte activități de înfrumusețare.

9603     Activități de pompe funebre si similare.

9609     Alte activități de servicii n.c.a..

 

Certificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

  • Certificat de înregistrare seria B nr. 3160270/03.12.2015, emitent Ministerul Justiției / Oficiul National al Registrului Comerțului;
  • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1332295/08.12.2015, emitent Ministerul Finantelor Publice / A.N.A.F.;
  • Autorizaţie tehnică nr.12523/05.09.2012 revizia 3/09.02.2021 eliberată de Registrul Auto Român.